Strategi for affaldsforbrænding i forhold til CO2-kvotesystemet

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2011 - oktober 2011

I 2010 udarbejdede Ea Energianalyse for affald danmark og RenoSam en vurdering af fordele og ulemper ved, at forbrændingssektoren i Danmark inddrages under EU’s kvotehandelssystem. Med udgangspunkt i konklusionerne fra denne rapport har affald danmark og RenoSam bedt Ea Energianalyse om at arbejde videre med emnet i 2011.

Ambitionen har været at inddrage de danske myndigheder i at udvikle en fælles dansk forhandlingsposition, samt at koordinere de danske vurderinger med det arbejde, der foregår internationalt.