Strategi for affaldsforbrænding i forhold til CO2-kvotesystemet

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2011 - oktober 2011

I 2010 udarbejdede Ea Energianalyse for affald danmark og RenoSam en vurdering af fordele og ulemper ved, at forbrændingssektoren i Danmark inddrages under EU’s kvotehandelssystem. Med udgangspunkt i konklusionerne fra denne rapport har affald danmark og RenoSam bedt Ea Energianalyse om at arbejde videre med emnet i 2011.
Ambitionen har været at inddrage de danske myndigheder i at udvikle en fælles dansk forhandlingsposition samt at koordinere de danske vurderinger med det arbejde, der foregår internationalt.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen