Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050

I notatet beskrives de supplerende analyser af varmelagre og behov for investeringer i udbygning af fjernvarmenettet.

Hent PDF