Analysis of the market for bio energy – locally and internationally

- markedspotentiale for biogas og biomasse til kraftvarmeproduktion. Muligheder og barrierer for udviklingen af lokale og internationale markeder. (Rapport på engelsk med dansk sammenfatning).

Hent PDF