Analyse af markedet for biomasse – lokalt og internationalt

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2010 - september 2010

For Center For Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) er der gennemført en analyse af markederne og handelsbetingelserne for udvalgte biomasseressourcer og konsekvenserne af markedsudviklingen for konkrete anvendelser på lokalt plan i Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Ressourcerne omfatter husdyrgødning til biogas, halm, træpiller og træflis.

Analysen indgår i et internationalt projekt, Enercoast, som skal udvikle et marked for biomasse til energi rundt om Nordsøen i et samarbejde med tyske, engelske, norske og svenske partnere. Center For Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) leder den danske del af projektet.