Grøn omstilling af energisektoren i Europa giver billigere energi

| Igangværende - Igangværende

Som del af et igangværende analyseprojekt for Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har Ea Energianalyse vurderet værdien af den grønne omstilling af Europas energiforsyning. Analysen er gennemført for 2050, med udgangspunkt i bl.a. EU-kommissionens og ENTSO-E’s fremtidsscenarier.

Analysen viser, at uden værdisætning af CO2, er den samlede årlige omkostning i begge scenarier knap 400 milliarder Euro i 2050. I Green Scenario med netto-nul emission i 2050 er stort set alle omkostninger investerings- og driftsomkostninger. I scenariet No Transition går 75% af omkostningerne til køb af fossile brændsler, primært olieprodukter.

Når CO2 emissionen på 2,13 mia. tons i No Transition scenariet værdisættes med 100 Euro/ton CO2, så stiger energiregningen for virksomheder og husholdninger med 50% til godt 600 mia. Euro.

Se flere analysedetaljer her og kontakt Hans Henrik Lindboe for yderligere oplysninger.