Balmorel – Support og helpdesk service

Balmorel: Energisystemsmodel | maj 2013 - december 2014

Ea Energianalyse ydede ad hoc assistance i udviklingen og brugen af Balmorelmodellen til analyser og udvikling af elsystemet i Estland, Letland og Litauen. De tre landes TSO’er Elering ÖU, Augstsprieguma tīkls AS og LitGRID AB var gået sammen og

valgte at bruge Balmorelmodellen til at udvikle elsystemet.

Ea Energianalyse assisterede til den indledende opdatering og tilpasning af modellen, dataindsamling og validering, samt modelkørsler og fejlløsning. Desuden blev der ydet support til opsætning af modellen til scenarieanalyser og tolkning af resultater.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen