Vindkraft i Estland

Geografisk | januar 2010 - maj 2010

Ea Energianalyse har for den estiske systemoperatør, Elering OÜ, gennemført en analyse af de tekniske begrænsninger for vindkraftkapacitet i Estland de næste ti år. Analysen blev igangsat i januar 2010 og færdiggjort i maj 2010.

Mange nye vindprojekter i et lille system

Estland har siden 2003 haft en gunstig støtteordning for vedvarende energi, herunder vindkraft, hvilket har resulteret i en lang række planlagte vindkraftprojekter. De mange nye vindkraftprojekter har givet anledning til bekymring i forhold til såvel den tekniske som den økonomiske side af den planlagte vindkraftintegration og -udvikling. Det estiske elsystem er et relativt lille system, og transmissionsforbindelserne til nabolandene kan kun delvis anvendes til at regulere last og produktion.

Balmorel-analyse af integration af vind i elsystemet

Analysen fokuserer på integration af vind i elsystemerne både i Estland og i de baltiske lande. Følgende problemstillinger analyseres:

  1. Hvor meget vindkraftkapacitet er det teknisk muligt at indpasse i det estiske elsystem og det baltiske elsystem?
  2. Hvordan håndteres usikkerheden ved prognoserne for vindkraftproduktionen?
  3. Hvilke ekstraomkostninger for elsystemet er der ved at indpasse vindkraft?
  4. Hvordan vil udnyttelsen af vindkraft påvirke elpriserne i området?
  5. Hvilken rolle spiller elmarkedet for indpasningen af vindkraft?

Gode muligheder for mere vind i Estland

Analysen konkluderer, at det vil være teknisk muligt at udbygge vindkraftkapaciteten i Estland i de kommende år uden store omkostninger til regulerkraft.

Under den nuværende lovgivning er udbygningen med vindkraftkapacitet begrænset af manglende muligheder for at nedregulere vindkraftproduktionen og for at fordele omkostningerne til regulerkraft på interessenterne. Så længe disse begrænsninger findes, viser analysen, at vindkraftkapaciteten ikke bør overstige 600 MW, før Estlink 2 sættes i drift og 900-1100 MW, når Estlink 2 er i drift.

Hvis disse begrænsninger fjernes, vil det være muligt at indpasse op til 1200 MW vindkraft med Estlink 1 og op til 2000-2200 MW med både Estlink 1 og Estlink 2 i drift.

Fejlskøn i vindkraftprognoserne skaber ikke tekniske begrænsninger

Desuden har analysen vist, at prognosefejl sandsynligvis ikke bør føre til tekniske begrænsninger af vindkraftkapaciteten i Estland, men de kan betyde øgede omkostninger til at sikre de nødvendige reserver til at erstatte den manglende vindkraftproduktion i forhold til prognosen, eller omkostninger til at nedregulere vindkraftproduktionen, hvis den er større end forventet, og der ikke er andre mulige tiltag.