Udvidelse af elnettet i Østersøregionen

Energilagring | november 2013 - april 2015

Vindkraft og andre vedvarende energikilder bliver nøglen til at reducere CO2 udledningen fra landene omkring Østersøen. Et dertil tilpasset transmissionsnet er en forudsætning for at vindkraft kan udnyttes omkostningseffektivt, og derfor er udvidelsen af transmissionsnettet i Østersøregionen afgørende for udviklingen af energisystemet.

Ea Energianalyse har udført en undersøgelse med det formål undersøge behovet for forstærkning og udbygning af eltransmissionsnettet i Østersøregionen i et energi system med øget udbredelse af energi fra vedvarende kilder med et særligt fokus på vindkraft.
Desuden viser en række scenarier for energi og klimapolitikker, hvilke investeringer i regionens transmissionsnet, der er de mest attraktive.

Ea Energianalyse har udført analysen for Baltic Sea Region Energy Cooperation, BASREC.