Strategier for energipolitik i Østersøregionen

Geografisk | januar 2011 - april 2012

I 2011 gennemførte Ea Energianalyse et studie for energiministrenes og EU-kommissionens samarbejdsforum i Østersøregionen, BASREC. Studiet resulterede i en række energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem.

Usikkerheden om, hvorvidt der vil blive indgået en international klimaaftale efter Kyoto, har skærpet betydningen af forpligtende regionalt energisamarbejde. Studiet har til formål at vise, at Østersøregionen kan agere som spydspids i udviklingen af langsigtede energistrategier. Strategierne skal lægge vægt på sammenhængen mellem klimapolitikken og målet om forsyningssikkerhed.

Evaluering af strategiscenarier

Som en del af studiet blev en række strategiscenarier evalueret i forhold til et referencescenarie. Der blev især lagt vægt på den samfundsøkonomiske effekt, indvirkning på det regionale energisystem og på forsyningssikkerhed i regionen. De kvantitative resultater af scenarieanalyserne blev omsat til konkrete anbefalinger om strategier for udformningen af regionens energipolitik.