Ny analyse af CCS og biomasseanvendelse i forsyningssektoren

| Igangværende - Igangværende

I en ny rapport for CONCITO har Ea analyseret potentialet for CCS i forsyningssektoren og undersøgt hvordan nye klimamål for Europas skove kan påvirke prisen på træflis og træpiller.

Igennem forskellige scenarier undersøges værdien af etablering af CCS på el- og varmeproduktionsanlæg. Sættes værdien af lagret CO2 fx til 1400/ton, ses det i analysen, at der i Danmark mod 2040 vil blive lagret 5,5 mio. ton CO2, imens det for en værdi på 1200/ton bliver til knap 3 mio. ton lagret CO2.

Læs mere i den fulde rapport, der kan findes her.

For mere information, kontakt Hans Henrik Lindboe eller Jesper Werling.