Potentialet for demand response i Litauen

Energiforbrug, besparelser og demand response | juni 2017 - marts 2018

LITGRID AB (den litauiske TSO) og Energijos Skirstymo Operatorius AB (litauisk DSO) har i erkendelsen af betydningen ved ​​at integrere fleksibelt elforbrug og energieffektiviseringstiltag i EU-lande, indledt en teknisk forundersøgelse af DR tjenester i Litauen.

Undersøgelsen kortlagde de teknisk mulige potentialer for fleksibelt elforbrug i Litauen med udgangspunkt i de forskellige klassificeringer af fleksibilitets-tjenester såvel som forskellige former for belastninger og forbrugerlokaliteter. Det omfattede bl.a. analyser af de aktuelle efterspørgselsmønstre og energiforbruget hos de forskellige forbrugertyper, samt identifikation af den eksisterende kapacitet for fleksibilitets-tjenester.

Undersøgelsen så også på de potentielle kapaciteter og typer af fleksibilitets-tjenester til langsigtede perspektiver, og der blev identificeret lovgivningsmæssige huller, potentielle integrationshindringer og de tekniske krav og tilhørende foranstaltninger (udstyr) for både operatører og forbrugere vedrørende fleksibilitets-tjenester.

Ea Energianalyse udførte projektet i samarbejde med det litauiske energikonsulenthus Ekotermija.

Projektet løb fra juni 2017 til april 2018.

Hvor vi har arbejdet