Baltic Energy Technology Perspectives

Norden | april 2017 - maj 2018

Baltic Energy Technology Perspectives (BENTE) er et forskningssamarbejde mellem de førende forskningsinstitutioner fra de baltiske lande, Nordic research team og Nordic Energy Research.

Formålet med projektet var at lave dybdegående scenarioanalyser af de spørgsmål, som er afgørende for, at de baltiske lande når deres klima- og energimål på den mest omkostningseffektive måde. Projektet benyttede både TIMES-VTT-modellen til analyser af energiforsyning og CO2-emissioner fra alle sektorer samt Balmorel-modellen til detaljerede analyser af el- og fjernvarmesektoren.

Projektet byggede på Nordic Energy Technology Perspectives (NETP)-studier, der blev offentliggjort i 2013 og 2016, og som præsenterer teknologiske veje til et CO2-neutralt nordisk energisystem i 2050.

Ea Energianalyse og VTT Finlands Tekniske Forskningscenter bistod forskningssamarbejdet BENTE i dataindsamling og scenarie specifikation, modellering med både TIMES-VTT og Balmorel modellen, samt analyser af modelleringsresultaterne.