Elhandel mellem Estland/Letland og Rusland

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2014 - april 2014

Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel, foretog Ea Energianalyse en kvantitativ analyse for Elering, den estiske transmisionssystemoperatør, af de mulige konsekvenser af at tillade elhandel mellem Estland/Letland og Rusland. Arbejdet omfattede en opdatering og kalibrering af data for Rusland for at tage højde for den seneste udviklinger lige såvel som effekterne af de russiske kapacitetsmarked.