Elhandel mellem Estland/Letland og Rusland

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2014 - april 2014

Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel, foretog Ea Energianalyse en kvantitativ analyse for Elering, den estiske transmisionssystemoperatør, af de mulige konsekvenser af at tillade elhandel mellem Estland/Letland og Rusland. Arbejdet omfattede en opdatering og kalibrering af data for Rusland for at tage højde for den seneste udviklinger lige såvel som effekterne af de russiske kapacitetsmarked.

Hvor vi har arbejdet