Øget samarbejde om energi og klimaændringer i Østersøregionen

Geografisk | februar 2012 - november 2012

Ea Energianalyse arrangerede på vegne af Energistyrelsen og Naturstyrelsen et endagsseminar, som sigtede mod at øge viden og samarbejde inden for energi og klima på lokalt / kommunalt plan i Østersøregionen. Seminaret blev afholdt den 10. oktober 2012 i København

Formålet med projektet var at styrke aktørnetværk i regionen og sikre tæt samarbejde mellem de berørte parter inden for områderne energi og klimatilpasning.

Anbefalingerne, som seminarets diskussioner resulterede i blev præsenteret for repræsentanten fra EU’s Generaldirektorat for Regionalpolitik.

Inddragelse af eksisterende netværk

Projektet har i det omfang det var relevant inddraget eksisterende netværk, f.eks UBC (Union of the Baltic Cities) og COM (Covenant of Mayors) og eksisterende fora for samarbejde såsom BASREC (Baltic Sea Region Energy Co-operation) for at trække på de gode erfaringer med samarbejde i regionen, og udnytte synergier fra de eksisterende samarbejder.

Projektet blev finansieret af EU’s Generaldirektorat for Regionalpolitik.

Handlingsplanen fra 2012 for EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) identificerer 15 prioritetsområder for gennemførelsen af ​​EUSBSR. Dette projekt bidrog til prioriteretområde 5 og 10. Prioriteret område 5 har fokus på håndtering af klimaforandringer i Østersøområdet, mens prioritetsområde 10 har til formål at forbedre adgangen til og effektiviteten ​​og sikkerheden af energimarkederne i Østersøregionen.