Øget samarbejde om energi og klimaændringer i Østersøregionen

Geografi | februar 2012 - november 2012

Ea Energianalyse arrangerede på vegne af Energistyrelsen og Naturstyrelsen et endags seminar, som sigtede mod at øge viden og samarbejde inden for energi og klima på lokalt / kommunalt plan i Østersøregionen.

Seminaret blev afholdt den 10. oktober 2012 i København

Formålet med projektet var at styrke aktørnetværk i regionen og sikre tæt samarbejde mellem de berørte parter inden for områderne energi og klimatilpasning.

Anbefalingerne, som seminarets diskussioner resulterede i blev præsenteret for repræsentanten fra EU’s Generaldirektorat for Regionalpolitik.

Inddragelse af eksisterende netværk

Projektet har i det omfang det var relevant inddraget eksisterende netværk, f.eks UBC (Union of the Baltic Cities) og COM (Covenant of Mayors) og eksisterende fora for samarbejde såsom BASREC (Baltic Sea Region Energy Co-operation) for at trække på de gode erfaringer med samarbejde i regionen, og udnytte synergier fra de eksisterende samarbejder.

Projektet blev finansieret af EU’s Generaldirektorat for Regionalpolitik.

Handlingsplanen fra 2012 for EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) identificerer 15 prioritetsområder for gennemførelsen af ​​EUSBSR. Dette projekt bidrog til prioriteretområde 5 og 10. Prioriteret område 5 har fokus på håndtering af klimaforandringer i Østersøområdet, mens prioritetsområde 10 har til formål at forbedre adgangen til og effektiviteten ​​og sikkerheden af energimarkederne i Østersøregionen.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen