BALREPA – Turnerende energiplanlægningsskole i Østersøregionen

Geografisk | oktober 2010 - december 2012

For at Østersøregionen fortsat kan være en af de mest avancerede regioner med hensyn til energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi, kræves der et øget energisamarbejde i regionen samt en styrket lokal viden og kapacitet inden for energiplanlægning.

For at imødekomme disse udfordringer lancerede Baltic Sea Region Energy Co-operation (BASREC) og Nordisk Ministerråd (NMR) et 2-årigt pilotprojekt med henblik på etablering af et fælles regionalt træningsprogram – en turnerende energiplanlægningsskole. Skolen skulle udgøre et dynamisk forum for udveksling af viden og erfaring med henblik på at fremme et makro-regionalt perspektiv i energiplanlægningen i Østersøregionen.

De første to sessioner blev afholdt i Kaliningrad, Rusland, 23.-26. juni 2011og i Vilnius, Litauen, 8.-11. november 2011. Den tredje BALREPA session blev afholdt i Riga, Letland den 22.-26. oktober 2012. Nordisk Ministerråds Informationskontor i Kaliningrad har sammen med Ea Energianalyse haft rollen som rådgiver, moderator og træner i de forskellige faser af konceptudviklingen og implementeringen.


Turnerende energiplanlægningsskole

Skolen tilbød efteruddannelse og udveksling af erfaringer omkring energiplanlægning baseret på moderne planlægnings- og modelleringsteknikker samt best practice. Nøgleelementer var professionel partnering og case arbejde baseret på den aktuelle internationale debat og projektmuligheder af interesse for værtslandet/-regionen. Den turnerende energiplanlægningsskole gav således deltagerne mulighed for at etablere nye internationale netværk og muligheder for energisamarbejde i Østersøregionen.

Målgruppe og program

Den primære målgruppe var ansatte i de regionale og kommunale myndigheder, regionale og lokale energiorganisationer, relevante ngo’er, ph.d.-studerende, forskere og undervisere.