Analyser af omkostninger til reserver i elsystemet

Danmark | marts 2018 - juni 2018

Ea Energianalyse samarbejdede med Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) om analyser af omkostningerne til reserver i elsystemet. Arbejdet omfattede analyser af de historiske omkostninger til reserver og analyser af konkurrencen om at levere reserver. Den danske TSO (Transmission System Operator) Energinet er ansvarlig for køb og aktivering af reserver.