Økonomisk analyse af svampebatteri

Danmark | august 2019 - december 2022

Ea Energianalyse deltog i et forskningsprojekt, der omhandlede udvikling og test af et flow-batteri baseret udelukkende på quinoner fra svampe.

Aalborg Universitet var leder af projektet, og Eas rolle var at udarbejde en økonomisk analyse af mulighederne for brug af batteriet i elsystemet. Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger blev anvendt som input til at undersøge potentialet for kommercialisering af svampebatteriet.

Ved projektets afslutning blev alle resultater samlet til en benchmarking af det optimale svampebatteri sammenlignet med eksisterende batterier.

Projektet løb fra august 2019 til december 2022.