Økonomisk analyse af svampebatteri

Danmark | august 2019 - december 2022

Ea Energianalyse deltager i et forskningsprojekt, der omhandler udvikling og test af et flow-batteri baseret udelukkende på quinoner fra svampe.

Projektet ledes af Aalborg Universitet, og Ea’s rolle er at udarbejde en økonomisk analyse af mulighederne for brug af batteriet i elsystemet. Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger bliver anvendt som input til at undersøge potentialet for kommercialisering af svampebatteriet.

Ved projektets afslutning samles alle resultater til en benchmarking af det optimale svampebatteri sammenlignet med eksisterende batterier.

Projektet løber fra august 2019 til december 2022.