Individuelle varmepumpers fleksibilitet

Danmark | april 2021 - oktober 2021

For at nå de ambitiøse danske klimamål om at reducere drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 og blive klimaneutral senest i 2050, skal der ske en markant reduktion af anvendelsen af fossile brændsler til opvarmning. Her forventes varmepumpeløsninger sammen med fjernvarme at spille en væsentlig rolle. Varmepumper kan potentielt tilføre energisystemet fleksibilitet og bidrage til at integrere solceller og vindkraft.

Ved fleksibel udnyttelse kan driften i højere grad tilpasses elsystemets behov. Gate 21, DTU, Neogrid Technologies, Andel, REFA, Geodrilling og Kalundborg Kommune har indgået et samarbejde under det større projekt FUTURE om at demonstrere fremtidens intelligente varmeløsninger i Lolland kommunes geografi. Målet med projektsamarbejdet er at teste og demonstrere, om varmesystemer bestående af en varmepumpe og et tilkoblet varmelager installeret i individuelle bygninger kan bidrage til at integrere el fra vedvarende energi og forskyde energiforbrug.

FUTURE-projektet har undersøgt mulighederne for at forskyde forbrug i en lille skala med relativt få bygninger. Til at udføre en analyse af konsekvenserne af en større udbredelse af disse løsninger og perspektivere resultaterne, har FUTURE-projektet engageret PlanEnergi, EWII og Ea Energianalyse.

Analysen fokuserede på to hovedspørgsmål:

  • Hvad er de praktiske muligheder for at bidrage til fleksibilitet for individuelle varmepumper med lager?
  • Hvad er den økonomiske værdi af denne fleksibilitet for samfundet og for de forskellige aktører?

Det viste sig, at for mindre bygninger med varmepumper er der kun et mindre fleksibilitetspotentiale i hver enkelt bygning. Hvis bygningerne bundtes sammen i en større pulje, vil de til gengæld samlet set kunne yde en vis fleksibilitet til elmarkedet.