Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Affald, bioenergi, geotermi | december 2013 - maj 2014

Ea Energianalyse har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at anvende ledig kapacitet på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Danmark til forbrænding af importeret affald.

I analysen sammenlignes scenarier med og uden import af affald. Det forudsættes i analysen, at når der ikke importeres affald, vil ledig affaldskapacitet blive enten lukket, anvendt til forbrænding af træflis eller anvendt med reduceret benyttelsestid.

Analysen viser, at der er god økonomi i at importere affald til forbrænding på de danske kraftvarmeværker i alle de analyserede år, og for alle de analyserede importpriser.

Ea Energianalyse har udført analysen for Dansk Affaldsforening.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen