Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Affald, bioenergi, geotermi | december 2013 - maj 2014

Ea Energianalyse har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at anvende ledig kapacitet på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Danmark til forbrænding af importeret affald.

I analysen sammenlignes scenarier med og uden import af affald. Det forudsættes i analysen, at når der ikke importeres affald, vil ledig affaldskapacitet blive enten lukket, anvendt til forbrænding af træflis eller anvendt med reduceret benyttelsestid.

Analysen viser, at der er god økonomi i at importere affald til forbrænding på de danske kraftvarmeværker i alle de analyserede år, og for alle de analyserede importpriser.

Ea Energianalyse har udført analysen for Dansk Affaldsforening.