Driftsstrategi for damvarmelager i Høje Taastrup

Danmark | september 2018 - april 2019

I Høje Taastrup planlægges etablering af et damvarmelager, hvilket kendetegnes ved et effekt/lagervolumen-forhold, hvor op- og afladning kan strække sig over dage og uger. Dette står i modsætning til de eksisterende lagre, der kun har en tidshorisont på en til to dage.

For at realisere driftsnytten, skal varmelageret indgå i den daglige lastfordeling af Varmelast.dk. Der skulle derfor fastlægges en driftsstrategi for, hvordan lageret udnyttes bedst muligt – set i flere døgns perspektiv.

I projektet blev et katalog over metoder til inkludering af damvarmelageret i lastfordelingen etableret. Relevante aktører blev løbende inddraget, så der blev taget højde for de forskellige udfordringer i lastfordelingen i de forskellige sæsoner.

Projektet blev udført i samarbejde med VEKS og Varmelast.dk.