Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

Affald, bioenergi, geotermi | april 2019 - juni 2020

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale ændringer at opnå Paris-aftalens vision om at holde den globale temperaturstigning “godt under to grader”.

I 2016 blev Nordic Energy Technology Perspectives (NETP) udgivet af Nordic Energy Research (NER) (en mellemstatslig organisation der rapporterer til Nordisk Ministerråd) og Det Internationale Energiagentur (IEA). Rapporten bød på detaljerede scenariebaserede analyser af, hvordan de nordiske lande kan opnå tæt på CO2-neutrale energisystemer.

Læs mere om projektet hos NER.

Ea har hjulpet NER med at forberede en rapport, der evaluerer de faktiske fremskridt hen imod nordisk CO2-neutralitet, som beskrevet i NETP scenariet Carbon Neutral Scenario (CNS), og som stiller spørgsmålet om, hvorvidt vi er på sporet.

Rapporten, med titlen “Tracking Nordic Clean Energy Progress”, fokuserer på de vigtigste drivkræfter bag omstillingen af ​​den nordiske energiprofil, herunder at øge andelen af ​​vedvarende energi inden for elsektoren, øge brugen af ​​bioenergi, elektrificering af transport, elektrificering af varmeforsyning og dekarbonisering af industrien, samt udvikling inden for energieffektivitet og smarte bygninger, grøn mobilitet, energilagring og geologisk CO2-lagring.

I 2020 blev rapporten opdateret i et efterfølgende projekt, og både versionen fra 2019 og 2020 kan findes her på siden.