Damvarmelager i Roskilde

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2020 - marts 2022

I dette projekt deltog Ea Energianalyse i en forundersøgelse af, om investering i et damvarmelager i Roskilde vil være økonomisk attraktivt. Fjernvarmenettet i Roskilde er sammenkoblet med det samlede fjernvarmesystem i hovedstadsområdet via VEKS, og samspillet med det samlede system blev analyseret som en del af projektet i energisystemmodellen Balmorel. Parallelt med systemanalyserne gennemførte Rambøll undersøgelser af de tekniske og økonomiske konsekvenser af forskellige tilslutningsmuligheder til fjernvarmenettet i Roskilde.

Ea Energianalyse undersøgte systemnytte og størrelse for det potentielle damvarmelager i Roskilde. Analyserne blev gennemført for perioden 2025-2040. Arbejdet omfattede opstilling af scenarier og forudsætninger, lastfordelingsberegninger, analyse af lagerkapacitet og -effekt, analyse af driftsnytte for systemet og fordeling af nytten på aktører.

Forundersøgelsen blev udført i regi af det regionale energiprojekt Energi på Tværs, hvor det var et særskilt formål, at varmelagerprojektet skal bidrage med viden og inspiration til at etablere andre varmelagre i hovedstadsområdet.

Projektet løb fra juni 2020 til februar 2021, og blev udført for Gate21.

Supplerende analyser

Efterfølgende gik VEKS videre med projektet og bad derfor Ea Energianalyse om nogle supplerende følsomhedsanalyser for at belyse yderligere aspekter ved projektet. Dette omfattede blandt andet

  • ændrede elpriser
  • ændret tilslutning af damvarmelageret til fjernvarmenettet
  • kombineret etablering af damvarmelager og elkedel i Roskilde

Dette projekt løb fra maj 2021 til marts 2022.