Damvarmelager i Roskilde

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2020 - december 2020

I dette projekt deltager Ea Energianalyse i en forundersøgelse af, om investering i et damvarmelager i Roskilde vil være økonomisk attraktivt. Fjernvarmenettet i Roskilde er sammenkoblet med det samlede fjernvarmesystem i hovedstadsområdet via VEKS, og samspillet med det samlede system analyseres som en del af projektet i energisystemmodellen Balmorel. Parallelt med systemanalyserne gennemfører Rambøll undersøgelser af de tekniske og økonomiske konsekvenser af forskellige tilslutningsmuligheder til fjernvarmenettet i Roskilde.

Ea Energianalyse undersøger systemnytte og størrelse for det potentielle damvarmelager i Roskilde. Analyserne gennemføres for perioden 2025-2040. Arbejdet omfatter opstilling af scenarier og forudsætninger, lastfordelingsberegninger, analyse af lagerkapacitet og -effekt, analyse af driftsnytte for systemet og fordeling af nytten på aktører.

Forundersøgelsen udføres i regi af det regionale energiprojekt Energi på Tværs, hvor det er et særskilt formål, at varmelagerprojektet skal bidrage med viden og inspiration til at etablere andre varmelagre i hovedstadsområdet.

Projektet løber fra juni til december 2020.