Damvarmelager i Roskilde

Balmorel: Energisystemsmodel | juni 2020 - februar 2021

I dette projekt deltog Ea Energianalyse i en forundersøgelse af, om investering i et damvarmelager i Roskilde vil være økonomisk attraktivt. Fjernvarmenettet i Roskilde er sammenkoblet med det samlede fjernvarmesystem i hovedstadsområdet via VEKS, og samspillet med det samlede system blev analyseret som en del af projektet i energisystemmodellen Balmorel. Parallelt med systemanalyserne gennemførte Rambøll undersøgelser af de tekniske og økonomiske konsekvenser af forskellige tilslutningsmuligheder til fjernvarmenettet i Roskilde.

Ea Energianalyse undersøgte systemnytte og størrelse for det potentielle damvarmelager i Roskilde. Analyserne blev gennemført for perioden 2025-2040. Arbejdet omfattede opstilling af scenarier og forudsætninger, lastfordelingsberegninger, analyse af lagerkapacitet og -effekt, analyse af driftsnytte for systemet og fordeling af nytten på aktører.

Forundersøgelsen blev udført i regi af det regionale energiprojekt Energi på Tværs, hvor det var et særskilt formål, at varmelagerprojektet skal bidrage med viden og inspiration til at etablere andre varmelagre i hovedstadsområdet.

Projektet løb fra juni 2020 til februar 2021.