Lagring af brint

Danmark | oktober 2018 - februar 2019

På vegne af Energistyrelsen og Energinet Elsystemansvar A/S har Ea Energianalyse udarbejdet en screening af, hvilke tekniske løsninger der findes for lagring af brint til energiformål. Formålet var at vurdere hvilke teknologier Energistyrelsen og Energinet Elsystemansvar A/S skulle inkludere i en senere opdatering af teknologikataloget for lagring af energi.

I det danske energisystem er der kun en meget begrænset benyttelse af brint og brintlagring i dag, men brint kan muligvis komme til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling.

På baggrund af screeningen, anbefalede Ea Energianalyse at både langtids- og korttidslagring af brint tages med i teknologikataloget, og at teknologier under udvikling overvejes, hvis der er ressourcer til det.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen