Demonstration af Damvarmelager i Høje Taastrup

Danmark | januar 2018 - december 2023

I FLEX-TES projektet demonstreres et 70.000 m3 damvarmelager (PTES) i en ny funktion som opsamlingstank i et fjernvarmesystem med kombineret varme og kraft fra forbrænding og biomasse. Dette vil øge kraftvarmeværkernes fleksibilitet og dermed deres værdi i elmarkedet. Derudover kan dyr spidslastproduktion i fjernvarmesystemet blive afløst af varmeafladning fra damvarmelageret.

Damvarmelageret er demonstreret i Høje Taastrup Fjernvarmes distributionssystem, men er koblet til det store VEKS transmissionssystem, som en del af det integrerede fjernvarmesystem i Storkøbenhavn. Dette gør det muligt for alle kraftvarmeværker i transmissionssystemet med VEKS, CTR og Vestforbrænding at interagere med damvarmelageret.

Det er også demonstreret at temperaturen i den øverste del af varmelageret vedvarende kan holdes på 90oC. Et omfattende overvågningsprogram er en del af projektet.