Værdi af batterier og andre ellagre

Danmark | januar 2020 - maj 2020

På vegne af Energinet har Ea Energianalyse undersøgt fordele ved og drivkræfter bag etablering af ellagre i det danske energisystem. Analysen er et supplement til det seneste teknologikatalog om lagring af el.

Der har været en stigende interesse i ellagring i de seneste år på grund af et generelt fald i priser, de mangfoldige potentielle anvendelser i energisektoren og en bred vifte af tekniske muligheder. Tiltrækningen til ellagring kommer af muligheden for at kunne levere flere forskellige tjenester relateret til markedet og elnettet.

Rapporten, der kan downloades her på siden, introducerer de centrale tekniske funktioner ved tre lovende lagringsteknologier (batterier, svinghjul og termisk lagring) og fremhæver deres egnethed til at skabe værdi ud af fleksibilitet og levere systemtjenester. Gennem en analyse af demonstrationsprojekter, pilotinstallationer og viden fra faglitteraturen, er rollen for lagring af el belyst og diskuteret i både en dansk og en international kontekst.

Flere projekter, både kommercielle og demonstrationer af lagring, er blevet udført forskellige steder i verden. Batterier er den type af lagring der har de mest vidtrækkende muligheder, deriblandt Li-ion-teknologier, som har fået meget opmærksomhed på grund af deres teknologiske niveau og et stort fald i pris indenfor de sidste par år.

Batterier (og – mere generelt – lagring) kan skabe værdi gennem fleksibilitet og levere en mængde af forskellige tjenester til energisystemer og potentielt kombinere dem til en samlet business case. Anvendelser kan være markedsaktiviteter kun indenfor energi, såsom prishandler og balancering af systemer, men også en række af tjenester der understøtter elnettet.

Efter at have givet en oversigt over de primære træk i de danske elmarkeder, med et fokus på levering af supplerende tjenester, identificerer rapporten muligheder for ”value-stacking” (benyttelse af muligheder henover forskellige markeder) og undersøger disse på transmissionsnettets niveau for år 2025.

Projektet er udført for Energinet og løb fra januar til maj 2020.