Værdien af brintbaseret el-lager

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2020 - december 2020

Ea Energianalyse har analyseret den potentielle værdi af ”Green Hydrogen Hub”-konceptet (GHH) for Gas Storage Denmark. I konceptet kombineres elektrolysatorer, brintlagre og lagring af trykluftenergi, hvilket dermed muliggør fleksibel brug og produktion af elektricitet.

Analysen fokuserede på de følgende spørgsmål:

  • Hvad er den samfundsøkonomiske effekt af at etablere GHH for Danmark og det omkringliggende energisystem?
  • Hvordan påvirker GHH energisystemet?
  • Hvilke yderligere potentielle fordele i form af systemydelser, kortsigtet regulering og anden forsyningssikkerhed kan GHH medføre, som ikke fremkommer af en analyse af det timelige day-ahead marked?

Analyserne er udført med energisystemmodellen Balmorel. Det er meningen GHH-projektet skal fungere som pilotprojekt for både storskala fleksibel brintproduktion og fleksibel energiproduktion. I begyndelsesfasen vil GHH fungere som ellager i det danske energisystem.

Analysen blev udført mellem september og december 2020.