Screening af ellagre

Danmark | november 2018 - februar 2019

Den kraftige stigning i produktionen fra sol- og vindkraft giver anledning til at drøfte behovet for ellagre.

I dette projekt for Energistyrelsen kortlagde Ea Energianalyse relevante teknologier indenfor ellagring og vurderede, hvilke der har det største potentiale. Fokus var særligt på teknologier til langtidsellagring, som supplement til batteriløsninger.

Analysen bliver anvendt som input til Energistyrelsens arbejde med teknologikataloger for energilagring.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen