Screening af ellagre

Danmark | november 2018 - februar 2019

Den kraftige stigning i produktionen fra sol- og vindkraft giver anledning til at drøfte behovet for ellagre.

I dette projekt for Energistyrelsen kortlagde Ea Energianalyse relevante teknologier indenfor ellagring og vurderede, hvilke der har det største potentiale. Fokus var særligt på teknologier til langtidsellagring, som supplement til batteriløsninger.

Analysen bliver anvendt som input til Energistyrelsens arbejde med teknologikataloger for energilagring.

Projektet løb fra november 2018 til februar 2019.