Værdien af gaslager

Danmark | marts 2020 - september 2020

Den grønne omstilling skaber nye forudsætninger for økonomien i og efterspørgslen for gaslagring. På den ene side sker der skift væk fra brugen af gas, i takt med at gas fortrænges af varmepumper og fjernvarme, industrien elektrificeres og elforsyning i stigende grad baseres på vind, sol og biomasse, samt international udveksling. På den anden side står gasnettet og dets lagre for fremtidens knappe resurse – fleksibilitet. Gaslagring er fortsat en meget billig form for energilagring. 

Ea Energianalyse beskrev værdien af gaslagrene med forskellige udviklinger for energisystemet. Værdien defineres her som omkostningsforskellen imellem to beregninger for et energisystem hhv. med og uden mulighed for (udbredt) brug af gaslagrene. Hovedfokus var den samfundsøkonomiske værdi af gaslagrene.

Der blev opstillet fire scenarier, der havde som forudsætning at 70% målsætningen for 2030 nås og at der sigtes imod klimaneutralitet i 2050. Som udgangspunkt for scenarierne blev der arbejdet med to spor, et brint-spor og et metan-spor. Hvert spor blev kombineret med to alternative driftsparadigmer. I det ene blev PtX produktion (elforbrug) optimeret på baggrund af spotprisen. I det andet blev PtX produktion koblet direkte til VE-elproduktionsanlæg, eksempelvis offshore vindmølleparker.

Projektet blev udført for Energinet og løb fra marts til september 2020.