Analyse af samfundsøkonomiske effekter ved biokul

Affald, bioenergi, geotermi | september 2023 - januar 2024

Ea Energianalyse har undersøgt de potentielle omkostninger og gevinster ved kulstoflagring med biokul i landbruget.

Biokul dannes ved nedbrydning af biomasse gennem pyrolyse, og kan efterfølgende spredes på marker, hvor det vil nedbrydes meget langsomt, og dermed potentielt medvirke til CO2-reduktioner i landbruget. Den anvendte biomasse kan fx være halmrester og rester fra biogasanlæg, og dermed kan restprodukter potentielt give nye indtægter og blive en del af nye værdikæder.

Overordnet viste analysen, at der er et samfundsøkonomisk overskud ved at lagre CO2 som biokul, men at der sandsynligvis er et selskabsøkonomisk underskud.

Projektet blev udført for CIP Fonden fra september 2023 til januar 2024, og rapporten kan downloades her på siden.