Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Danmark | juli 2014 - august 2015

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”.

”Energi på tværs” skal finde svar på, hvordan strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne bedst kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet til vedvarende energi i hovedstadsregionen.

Ea Energianalyse var, med COWI A/S og Uffe Steiner Jensen som underleverandører, konsulenter for to af projektets arbejdspakker: ”Energiscenarier frem til 2050” og ”Ny regulering og organisering af energiplanlægningen”.

De to arbejdspakker havde følgende formål:

  • Indsamling, analyse og sammenfatning af eksisterende planer
  • Udarbejdelse af energiregnskaber
  • Opgørelse af ressource- og besparelsespotentialer
  • Udarbejdelse af referencescenarie, teknisk-økonomiske energiscenarier samt præferencescenarie for hovedstadsregionen frem til 2050
  • Analyse af barrierer, virkemidler og anbefalinger inden for udvalgte scenarier
  • Udarbejdelse af generelle anbefalinger vedrørende regulering og organisering af strategisk energiplanlægning