Nye teknologikataloger for Vietnam (2023)

Energilagring | november 2022 - november 2023

I november 2023 udgav Energistyrelsen, den danske ambassade i Hanoi, EREA (Electricity and Renewable Energy Authority, Vietnam), Institute of Energy i Vietnam og Ea Energianalyse to teknologikataloger for Vietnam: ”Viet Nam Technology Catalogue for Power Generation” og ”Viet Nam Technology Catalogue for Energy Storage, Renewable fuels, Power-to-X”.

”Viet Nam Technology Catalogue for Power Generation” er en opdatering af den tidligere udgivelse fra 2021, mens ”Viet Nam Technology Catalogue for Energy Storage, Renewable fuels, Power-to-X” er et nyt katalog. I deres analysearbejde ser Vietnam nu ikke kun på grøn omstilling i elsektoren, men i hele energisystemet. Der har derfor været behov for at udvide teknologigrundlaget med et katalog om gasformige og flydende brændsler baseret på vedvarende energi. Til kataloget for elproduktionsteknologier har Ea stået for opdatering af udvalgte kapiteltekster samt udarbejdelse af enkelte nye kapitler, herunder atomkraft, biomasse-samfyring med kul, brint i gasturbiner, brintrørsforbindelser og samfyring med ammoniak i kulkraftværker. I det nye katalog for grønne brændsler er der udarbejdet nye kapitler og datablade for en række teknologier, herunder forskellige typer af batterier, svinghjul, CAES-anlæg, elektrolyse, ammoniak- og metanolproduktion. Udarbejdelsen af katalogerne har også omfattet workshops og omfattende dialog med vietnamesiske aktører i branchen.

Arbejdet fandt sted fra november 2022 til november 2023. Ea har også været involveret i udgivelsen af tidligere udgaver af vietnamesiske teknologikataloger i både 2019 og 2021.