Kapacitetsopbygning og benchmark-undersøgelse for Eskom

Balmorel: Energisystemsmodel | oktober 2021 - marts 2023

Som en del af et ”Energy Partnership Programme” mellem Sydafrika og Danmark, har Ea Energianalyse undervist Eskoms modelleringsgruppe i energisystemmodellen Balmorel.

Målet var at opbygge kapacitet til at kunne analysere den sydafrikanske energisektors mulighed for at integrere vedvarende energi og styrke en omkostningseffektiv og pålidelig forsyning. Dette blev opnået ved anvendelse af modelleringsværktøjet Balmorel.

Undervisningen bestod i to kurser af en uges varighed i Johannesburg, samt flere online workshops.

I forlængelse af undervisningen opstartede Ea sammen med Eskom en benchmark-Balmorelmodel, der kan direkte sammenlignes med Eskoms Plexosmodel for at opnå et benchmark.

Projektet løb fra oktober 2021 til marts 2023.