Indpasning af vindkraft i elnettet – Eskom, Sydafrika

Sydafrika | september 2011 - februar 2012

Ea Energianalyse stod i spidsen for et konsortium bestående af Energinet.dk og SEAS-NVE, som underviste ingeniører fra Eskom i metoder til at tilslutte vindkraftanlæg til nettet.

Kompetenceudviklingsprogrammet var designet til at udsætte ingeniører fra Eskom for en detaljeret uddannelse på/om/med vind turbiners forbindelse til elnettet baseret på case studier af individuelle projekter i Danmark og projektansøgninger for forbindelse til elnettet i Sydafrika. Formålet var at give ingeniører fra Eskom evnerne til at give nøjagtige budgettilbud til VE projekter der ansøger om nettilsslutning under RE-IPP indkøbsprogrammet. Systemoperationer, elnet koder og systemets planlægning indgik også i uddannelsen.

Hvor vi har arbejdet