Bekæmpelse af energifattigdom – Cape Town, Sydafrika

Energiforbrug, besparelser og demand response | oktober 2007 - december 2007

Projektet omfattede udarbejdelse af et katalog over tarifmodeller, som kan bruges til at bekæmpe energifattigdommen i Cape Town. Kataloget fokuserer på forskellige tarifmodeller til afhjælpning af energifattigdommen i byområder, modellernes effektivitet, styrker og svagheder samt mulige omkostninger forbundet med dem. Projektet har også undersøgt, hvordan energibesparelser kan fremmes i husstande med lav indkomst, og hvordan man kan etablere en fond for energibesparelser, som lavindkomst-husholdninger kan få støtte fra.

Ea Energianalyse har udført projektet for Cape Town kommune.