Systemtilstrækkelighed i Sydafrika med øget andel af vedvarende energi

Andre modeller: Sisyfos og Stream | maj 2015 - juli 2016

Ea Energianalyse var, sammen med EOH Enerweb, DTU og Energinet, en del af projektet: “Strategy about System Adequacy and Reserve Margin with Increasing Levels of Variable Generation”. Formålet med projektet var at vurdere den effekt, som en øget integration af vedvarende energi har på systemtilstrækkeligheden og reservemarginen i det sydafrikanske elnet.

I projektet udarbejdede Ea en stokastisk analyse af systemtilstrækkelighed. Modellen SisyfosR blev anvendt; en videreudvikling af Sisyfos, som blev forbedret og udviklet i forbindelse med dette projekt.

Scenarier for det sydafrikanske elsystem blev opstillet, med fokus på udviklingen i systemtilstrækkelighed og det fremtidige behov for reserver, med udgangspunkt i den geografiske fordeling af vedvarende energi, belastning og transmissionsnet. En del af projektet var at undersøge omkostningerne ved at sikre systemtilstrækkelighed.

Ud over konsulentbistand, var Ea Energianalyse også involveret i vidensdeling og kapacitetsopbygning hos relevante Eskom- og DOE-eksperter. Fulde versioner af softwaren til modellering i SisyfosR blev delt med de sydafrikanske projektdeltagere, og de fik træning i anvendelsen.