Energimodellering i Sydafrika

Balmorel: Energisystemsmodel | juli 2019 - juni 2020

Ea Energianalyse var konsulent for Energistyrelsen i denne modelleringsundersøgelse. Målet var at undersøge den potentielle virkning af forbedret fleksibilitet for vandkraftværker i det sydafrikanske energisystem, i sammenhæng med integration af stigende mængder vedvarende energi (vind og sol). Fokus var på den potentielle værdi af øget fleksibilitet for kraftværker der benytter fossile brændstoffer (hovedsageligt kul). Dette inkluderede analyser af nye fleksible fossile anlæg og renovering af eksisterende anlæg.

Modelleringen blev udført med Balmorel-modellen.

Projektet var en del af det sydafrikanske-danske energipartnerskabsprogram og blev finansieret af Energistyrelsen. Fra Sydafrika deltog elforsyningsselskabet ESKOM i projektet.