Energimodelleringsundersøgelse for Sydafrika

Balmorel: Energisystemsmodel | juli 2019 - juni 2020

Ea Energianalyse er konsulent for Energistyrelsen i denne modelleringsundersøgelse. Målet er at undersøge den potentielle virkning af forbedret fleksibilitet for vandkraftværker i det sydafrikanske energisystem, i sammenhæng med integration af stigende mængder vedvarende energi (vind og sol). Fokus er på den potentielle værdi af øget fleksibilitet for kraftværker der benytter fossile brændstoffer (hovedsageligt kul). Dette inkluderer analyse af nye fleksible fossile anlæg og renovering af eksisterende anlæg.

Modelleringen udføres med Balmorel-modellen.

Projektet er en del af det sydafrikanske-danske energipartnerskabsprogram og finansieres af Energistyrelsen. Fra Sydafrika deltager elforsyningsselskabet ESKOM i projektet.