Undervisning

Ea Energianalyse arrangerer kurser i energimarkeder, energimodellering, særligt i energisystemmodellen Balmorel, og mange andre områder.

Kurserne afvikles in-house og ude hos klienter, og også online via vores e-learning platform eaedu.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Langsigtet energiplanlægning i Pakistan

Ea Energianalyse fortsætter arbejdet med kapacitetsopbygning hos de pakistanske energiautoriteter indenfor langsigtet energiplanlægning med variabel vedvarende energi. Sammen med Energinet og Energistyrelsen, støtter Ea medarbejdere hos NEPRA, AEDB,..

31 december 2024

Modellering og kapacitetsopbygning i Mexico

Ea har givet støtte til Mexican National Institute on Ecology and Climate Change (INECC) med modellering og kapacitetsopbygning, med fokus på energisystemmodellen Balmorel. Efter at have underskrevet Parisaftalen..

30 juni 2024

Balmorelundervisning og modellering i Egypten

Den danske regering har påbegyndt et samarbejde med den egyptiske regering om integration af variabel vedvarende energi (VRE) i energisektoren. Det har som mål at accelerere den grønne..

31 december 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Danida Balmorelkursus 2023

I august 2023 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for 22 deltagere fra Egypten, Etiopien,..

8 september 2023

Fjernvarmekursus for Forsyningstilsynet

I marts 2023 afholdt Ea Energianalyse et kursus for Forsyningstilsynet, der omfattede en række temaer om fjernvarme. Formålet med kurset var at introducere nyansatte medarbejdere i Forsyningstilsynet til..

31 marts 2023

Langsigtet energiplanlægning i Kenya

I 2022 påbegyndte Energistyrelsen og Kenyan Ministry of Energy (MoE) et regeringssamarbejde som et ”Strategic Sector Cooperation” (SSC) program, der vil løbe indtil sommeren 2025. Et af de..

31 juli 2023

Balmorelundervisning og støtte til langtidsenergiplanlægning i Etiopien

I 2020 startede den danske og den etiopiske regering et samarbejde omkring langsigtet energiplanlægning og modellering. Målet for partnerskabet var at opbygge viden hos MoWIE, EEP og andre..

13 juli 2023

Kapacitetsopbygning og benchmark-undersøgelse for Eskom

Som en del af et ”Energy Partnership Programme” mellem Sydafrika og Danmark, har Ea Energianalyse undervist Eskoms modelleringsgruppe i energisystemmodellen Balmorel. Målet var at opbygge kapacitet til at..

3 marts 2023

2022

Kapacitetsopbygning og energimodellering i Pakistan

I 2020 vedtog Pakistans regering en målsætning for vedvarende energi, der inkluderer et mål om at have 20% vedvarende energi i energisammensætningen i 2025 (der er pt 4%),..

31 december 2022

Danida Balmorelkursus 2022

I august – september 2022 afholdt DTU et fire-ugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for..

30 september 2022

Scenarieanalyser og Balmorel-undervisning i Tyrkiet

Tyrkiet og Danmark har siden 2017 samarbejdet i et ”Strategic Sector Cooperation” program, der udvikler relevante politikker, strategier og løsninger til at muliggøre en omstilling af den tyrkiske..

31 december 2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

2021

Danida Balmorelkursus 2021

I august 2021 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. Til dette kursus blev DTU støttet af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab. Kurset havde 20 deltagere..

10 september 2021

Modellering af det indiske energisystem

Indien har oplevet betydelig økonomisk vækst i de seneste årtier, hvilket påvirker landets elektricitetsbehov. Dette er vokset med mere end 6% pr år i det sidste årti og..

30 juni 2021

Planlægning og modellering i Etiopien

Som en del af det Dansk-Etiopiske samarbejde om planlægning og modellering, bidrager Ea Energianalyse med teknisk rådgivning, analyser og undervisning i Balmorel. Dette sker i tæt samarbejde med..

30 april 2021

2020

Balmorel-undervisning og modelopdatering

I dette projekt afholdt Ea Energianalyse to undervisningsforløb om energisystemmodellen Balmorel for det sydafrikanske elforsyningsfirma og TSO Eskom og Department of Mineral Resources of Energy (DMRE). Det første..

31 oktober 2020

Balmorelkursus for CTR og VEKS

Ea Energianalyse har bred erfaring med at anvende, videreudvikle og undervise i energisystemmodellen Balmorel. I dette projekt afholdt Ea et kursus i modellen for deltagere fra varmetransmissionsselskaberne VEKS..

31 december 2020

Danida Balmorelkursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

2019

Danida Balmorelkursus 2019

Ea Energianalyse stod sammen med DTU for et fireugers Balmorelkursus med 27 deltagere fra Indien og Indonesien. Kurset omhandlede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte deltagerne..

31 maj 2019

Introduktion til Balmorel-modellen

Ea Energianalyse arrangerede et femdageskursus i energisystemsmodellen Balmorel med fokus på energiplanlægning og analyse af energisektoren i udviklingslande. Kurset var tilrettelagt til 11 rådgivere fra Center for Global..

31 januar 2019

Energiscenarier for Vietnam

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul. I en række projekter blev energiscenarier for Vietnam analyseret, hvor der fx fremover..

30 september 2019

2017

Workshop om integration af solenergi

I dette projekt organiserede Ea Energianalyse en todages workshop med fokus på PV-integration for den marokkanske organisation ONEE (l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Portable). Målet var..

30 november 2017

2015

ENSYMORA - udvikling af modeller til analyse af energisystemer

Ea Energianalyse deltog i det omfattende danske forskningsprojekt ENSYMORA, som havde til formål at udvikle og forbedre metoder og modeller, der anvendes til analyse og planlægning af energisystemer,..

30 september 2015

2014

Balmorel - Support og helpdesk service

Ea Energianalyse ydede ad hoc assistance i udviklingen og brugen af Balmorelmodellen til analyser og udvikling af elsystemet i Estland, Letland og Litauen. De tre landes TSO’er Elering..

31 december 2014

2012

Indpasning af vindkraft i elnettet - Eskom, Sydafrika

Ea Energianalyse stod i spidsen for et konsortium bestående af Energinet.dk og SEAS-NVE, som underviste ingeniører fra Eskom i metoder til at tilslutte vindkraftanlæg til nettet. Kompetenceudviklingsprogrammet var..

29 februar 2012

2011

Undervisning i handel over grænserne for den østafrikanske elbørs (EAPP)

I anerkendelse af den potentielle gevinst ved at udvikle en regional elbørs har energiministrene fra otte østafrikanske lande underskrevet en fælles aftale om at oprette en elbørs ”Eastern..

31 maj 2011

Kina: Seminarer i brugen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet

I marts 2011 gennemførte Ea Energianalyse en række seminarer om anvendelsen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet. Seminarerne blev holdt for de to kinesiske forskningsinstitutter State Grid..

31 marts 2011