Undervisning

Ea Energianalyse arrangerer kurser i energimarkeder, energimodellering, særligt i energisystemmodellen Balmorel, og mange andre områder.

Kurserne afvikles in-house og ude hos klienter, og også online via vores e-learning platform eaedu.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Planlægning og modellering i Etiopien

Som en del af det Dansk-Etiopiske samarbejde om planlægning og modellering, bidrager Ea Energianalyse med teknisk rådgivning, analyser og undervisning i Balmorel. Dette sker i tæt samarbejde med..

31 december 2020

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2020

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport. Formålet..

31 juli 2020

Danida Balmorel kursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

2019

Danida Balmorel kursus 2019

Ea Energianalyse stod sammen med DTU for et fire ugers Balmorel kursus. Der var 27 deltagere fra Indien og Indonesien. Kurset omhandlede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering..

31 maj 2019

Introduktion til Balmorel-modellen

Ea Energianalyse arrangerede et femdageskursus i energisystemsmodellen Balmorel med fokus på energiplanlægning og analyse af energisektoren i udviklingslande. Kurset var tilrettelagt til 11 rådgivere fra Center for Global..

31 januar 2019

Energiscenarier for Vietnam

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul. I en række projekter analyseres energiscenarier for Vietnam, hvor der fx fremover satses..

30 september 2019

2017

Workshop om PV integration

I dette projekt organiserede Ea Energianalyse en todages workshop med fokus på PV-integration for den marokkanske organisation ONEE (l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Portable). Målet var..

30 november 2017

2015

ENSYMORA - udvikling af modeller til analyse af energisystemer

Ea Energianalyse deltog i det omfattende danske forskningsprojekt ENSYMORA, som havde til formål at udvikle og forbedre metoder og modeller, der anvendes til analyse og planlægning af energisystemer,..

30 september 2015

2014

Balmorel - Support og helpdesk service

Ea Energianalyse ydede ad hoc assistance i udviklingen og brugen af Balmorelmodellen til analyser og udvikling af elsystemet i Estland, Letland og Litauen. De tre landes TSO’er Elering..

31 december 2014

2012

Indpasning af vindkraft i elnettet - Eskom, Sydafrika

Ea Energianalyse stod i spidsen for et konsortium bestående af Energinet.dk og SEAS-NVE, som underviste ingeniører fra Eskom i metoder til at tilslutte vindkraftanlæg til nettet. Kompetenceudviklingsprogrammet var..

29 februar 2012

2011

Undervisning i handel over grænserne for den østafrikanske elbørs (EAPP)

I anerkendelse af den potentielle gevinst ved at udvikle en regional elbørs har energiministrene fra otte østafrikanske lande underskrevet en fælles aftale om at oprette en elbørs ”Eastern..

31 maj 2011

Kina: Seminarer i brugen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet

I marts 2011 gennemførte Ea Energianalyse en række seminarer om anvendelsen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet. Seminarerne blev holdt for de to kinesiske forskningsinstitutter State Grid..

31 marts 2011