Danida Balmorelkursus 2021

Balmorel: Energisystemsmodel | juli 2021 - september 2021

I august 2021 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. Til dette kursus blev DTU støttet af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab. Kurset havde 20 deltagere fra Egypten, Etiopien, Indonesien, Tyrkiet og Mexico.

I kurset får deltagerne en introduktion til energisystemanalyse og matematisk modellering, hvilket giver dem de nødvendige redskaber til at konstruere og udføre deres egne energisystemanalyser i Balmorel, samt at forstå og videreudvikle modellen. En cloud-baseret opsætning til at køre modellen i blev sat op, og deltagerne benyttede også excel-baserede værktøjer, såsom GDX Tool og BERSERQ, der er udviklet af Ea, for at gøre modelleringsaktiviteterne lettere.

Kurset var sponsoreret af Danida Fellowship Centre (DFC) som en del af DFC Scholarship Progamme. Målet var at give deltagerne redskaber og information, der gør dem i stand til at forbedre energiplanlægningen og udformningen af energipolitikker i deres respektive lande.