Modellering af det indiske energisystem

Balmorel: Energisystemsmodel | oktober 2020 - juni 2021

Indien har oplevet betydelig økonomisk vækst i de seneste årtier, hvilket påvirker landets elektricitetsbehov. Dette er vokset med mere end 6% pr år i det sidste årti og forventes at fortsætte med at vokse i de kommende år. Der er fire nøglemålsætninger i den indiske energipolitik: adgang til el til overkommelige priser, forbedret sikkerhed og selvstændighed, mere bæredygtighed og økonomisk vækst. For at nå nogle af disse målsætninger, har den indiske regering planer om at udbygge med 175 GW kapacitet af vedvarende energi i 2022 og et langsigtet mål om at komme op på 450 GW.

Energiplanlægning er nødvendig for at sørge for omkostningseffektivitet samtidig med at produktionen udvides. Til dette formål er en høj kvalitet i modelleringen af elsektoren nødvendig. Det kan blive en nøgle til at vurdere de nødvendige trin i planlægningen af produktionskapaciteten for at kunne opfylde det voksende behov, imens der omstilles til en grønnere elsektor. For at støtte disse initiativer, indgik Central Electricity Authority (CEA, en del af det indiske energiministerium) og Energistyrelsen i et partnerskab om vidensdeling om emner indenfor teknologiudvikling og elsystemsmodellering. Denne del af partnerskabet fokuserede på udveksling af viden om energimodellering og planlægning for kortere, medium og længere tidshorisonter.

Som konsulent på projektet, var hovedformålet for Ea Energianalyse at udvikle partnerskabet og dele viden om langtidsenergiplanlægning med state of the art energimodelleringsværktøjer, der giver mulighed for energiplanlægning og en grundig analyse af elsektoren. En del af formålet var yderligere forbedring af det allerede høje niveau for elsektormodellering hos de involverede institutioner, for at kunne give input til den nationale elektricitetsplan i Indien og udvide den eksisterende viden inden for energianalyse.

Til dette projekt udviklede Ea en Balmorelmodel af Indien og underviste medarbejdere hos CEA og Energistyrelsen i brugen af Balmorel. Projektet havde derudover som mål at udvikle et Indian Power Outlook.

Projektet løb fra oktober 2020 til oktober 2021.