Balmorelkursus for CTR og VEKS

Balmorel: Energisystemsmodel | oktober 2020 - december 2020

Ea Energianalyse har bred erfaring med at anvende, videreudvikle og undervise i energisystemmodellen Balmorel. I dette projekt afholdt Ea et kursus i modellen for deltagere fra varmetransmissionsselskaberne VEKS og CTR, der ønskede en bedre baggrundsforståelse af modellen.

Kurset løb over tre dage og var særligt tilrettelagt ud fra deltagernes behov og baggrund. Fokus var på analysemuligheder og fortolkning af resultaterne fra modellen.

Kurset blev afholdt i oktober 2020.