Modellering og kapacitetsopbygning i Mexico

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2022 - juni 2024

Ea har givet støtte til Mexican National Institute on Ecology and Climate Change (INECC) med modellering og kapacitetsopbygning, med fokus på energisystemmodellen Balmorel.

Efter at have underskrevet Parisaftalen har Mexico forpligtet sig til at reducere deres drivhusgasser med 22% og deres CO2 med 51%, sammenlignet med basisniveauet, inden 2030. Som følge af dette, har INECC og den danske Energistyrelse samarbejdet om økonomiske modelleringsaktiviteter indenfor rammen af Mexico-Denmark Energy and Climate Change Programme.

I samarbejde med UNAM har Ea Energianalyse udført en analyse af tre hovedscenarier, hvor klimaambitionerne varierede fra business-as-usual til NDC (nationally determined contributions) og til et 1.5 graders-scenarie. En fokuseret analyse af produktion af brændselsolie blev også gennemført.

Flere analyser er undervejs, med undersøgelser fokuserede på effekten af elektrificeret transport, hvad virkningen af et forbedret transmissionssystem er på klimamålene og på de muligheder, som grøn brint kan skabe for den mexicanske energisektor.

Ea har også afholdt kurser i Balmorel, for at opbygge kapacitet hos INECC, UNAM, SEMARNAT, CFE, SENER, CONUEE, INEEL og CENACE.