Langsigtet energiplanlægning i Pakistan

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2023 - december 2024

Ea Energianalyse fortsætter arbejdet med kapacitetsopbygning hos de pakistanske energiautoriteter indenfor langsigtet energiplanlægning med variabel vedvarende energi. Sammen med Energinet og Energistyrelsen, støtter Ea medarbejdere hos NEPRA, AEDB, NTDC, NPCC og CPPA i at accelerere implementeringen og integrationen af VE.

Pakistan har et mål om at have reduceret deres forventede udledninger med 50% i 2030, hvilket kræver en stor udbygning af infrastruktur for vedvarende energi. DETI – The Danish Energy Transition Initiative støtter en omkostningseffektiv implementering af målet ved at bruge danske værktøjer, modeller og tilgange til effektiv beslutningstagning, der accelererer den grønne omstilling.

Ea har afholdt kurser i at anvende Balmorel-modellen, for at øge den tekniske kunnen hos pakistanske energiautoriteter, så de kan anvende modellen med fokus på udvikling, scenarieanalyser og analyser specifikke områder.

Et andet mål er er udvikle modellen, så den kan anvendes til at håndtere et tidsperspektiv helt frem til 2050. Modellen vil så kunne give anvendeligt input til Pakistans langsigtede energiplanlægning og vise mulige veje til at nå landets mål.