Balmorelundervisning og støtte til langtidsenergiplanlægning i Etiopien

Balmorel: Energisystemsmodel | september 2021 - maj 2023

I 2020 startede den dansk og den etiopiske regering et samarbejde omkring langtidsenergiplanlægning og modellering.

Målet for partnerskabet er at opbygge viden hos MoWIE, EEP og andre relevante aktørerer indenfor energiplanlægning, for at sørge for at den etiopiske regering ikke længere er afhængig af eksternt input for at kunne tage beslutninger omkring udviklingen af deres energisystem. Derudover vil forskellige aktiviteter i samarbejdsprogrammet give viden og data til den seneste version af den tiårige udviklingsplan for det etiopiske energisystem.

For at opnå målet om at videreudvikle energiplanlægningskompetencerne hos de etiopiske modelleringsgrupper, har Ea Energianalyse afholdt kurser i energisystemmodellen Balmorel, der fortsætter de aktiviteter og bygger videre på de færdigheder, der blev opnået i tidligere træningskurser, der fandt sted i 2020 og 2021.

Et andet mål var at støtte opdateringen af tiårsplanen for elproduktion og transmission, hvilket omfattede støtte til EEP i at anvende Balmorel og andre værktøjer, overvejelser omkring data og antagelser anvendt til modellering og identifikation af relevante forbedringer til modellen.

Projektet udføres for Energistyrelsen, og det løber fra september 2021 til maj 2023.