Andre modeller: Sisyfos og Stream

SisyfosR

Vi har i samarbejde med Energistyrelsen udviklet en ny version af modellen Sisyfos, kaldet SisyfosR. SisyfosR regner på forsyningssikkerhed og har fokus på at beregne hyppigheden af situationer, hvor det ikke er muligt at dække alt elforbrug.

Udgangspunktet er, at såvel kraftværker som transmissionsledninger har en vis sandsynlighed for at falde ud. Ved at beregne rigtig mange situationer (fx 8 milllioner) kan selv relativt sjældne situationer beskrives. SisyfosR regner omkring 100 gange hurtigere end den forrige model, Sisyfos. SisyfosR opererer ikke med økonomi, men alene med stokastik.

STREAM

STREAM-modellen giver et hurtigt indblik i de forskellige potentielle energisammensætninger; ikke alene for hele Europa, men også for mindre geografiske områder såsom regioner eller lande. Modellen gør det muligt for planlæggere, politikere, studerende og andre at udvikle scenarier efter behov.

Dette modelværktøj blev oprindeligt udviklet til projektet "Det fremtidige danske energisystem", der blev gennemført i perioden 2004-2007.

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2019

Analyse af datacentre

En række datacentre er planlagte eller under opførelse i Danmark, og Energistyrelsen forventer de vil have et elforbrug svarende til ca. 17% af det nationale elforbrug i 2030...

30 april 2019

Videreudvikling af SisyfosR

Energistyrelsen har udviklet værktøjet Sisyfos til analyse af elforsyningssikkerheden i Danmark. Sisyfos simulerer et udfaldsrum for elproduktionskapaciteten og transmissionsnettets kapacitet til at vurdere risikoen for effektmangel. Modellen tager..

31 december 2019

2018

Analyse af elforsyningssikkerhed i Østdanmark

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse, hvordan forsyningssikkerheden i Østdanmark kan forventes at udvikle sig frem mod 2030. Analyserne blev gennemført ved hjælp af Monte Carlo simulering med..

31 maj 2018

2016

Systemtilstrækkelighed i Sydafrika med øget andel af vedvarende energi

Ea Energianalyse var, sammen med EOH Enerweb, DTU og Energinet, en del af projektet: “Strategy about System Adequacy and Reserve Margin with Increasing Levels of Variable Generation”. Formålet..

31 juli 2016

2014

Systemtilstrækkelighed i Litauen

Ea Energianalyse har udarbejdet en undersøgelse af tilstrækkelighed og pålidelighed i det litauiske elsystem med henblik på at klarlægge om der er tilstrækkelige muligheder for elforsyning til at..

30 april 2014

2013

Estlands langsigtede energiscenarier 2030 og 2050

Estland fornyede deres langsigtede energistrategi (ENMAK) og Ea Energianalyse assisterede Elering – den estiske systemoperatør – i at identificere og levere kvantitative analyser af langsigtede energiscenarier for Estland..

31 august 2013

2009

Scenarier for det danske energisystem i 2020 og 2050

Rapporten handler om, hvilke teknologier og teknologimix der kan anvendes i det danske energisystem (inkl. transportsektoren) for at nå fremtidige reduktionsmål for drivhusgasser på 30-40 pct. i 2020..

1 februar 2009

Fremtidige energisystemer i Europa

Teknologirådet har i samarbejde med Risø DTU og Ea Energianalyse afsluttet et projekt om fremtidige energisystemer i Europa for Europa-Parlamentet. Projektet blev iværksat af STOA (Scientific Technology Options..

1 april 2009

2007

Det fremtidige danske energisystem

Teknologirådet iværksatte i 2003 to energiprojekter: “Energiteknologi som vækstområde” og “Når den billige olie slipper op”. Resultaterne fra begge projekter indikerer en efterspørgsel efter mere langsigtede bud på en..

30 september 2007