Scenarier for det danske energisystem i 2020 og 2050

Andre modeller: Sisyfos og Stream | september 2007 - februar 2009

Rapporten handler om, hvilke teknologier og teknologimix der kan anvendes i det danske energisystem (inkl. transportsektoren) for at nå fremtidige reduktionsmål for drivhusgasser på 30-40 pct. i 2020 og 60-80 pct. i 2050 på en omkostningseffektiv måde.

Analyserne i rapporten tager bl.a. udgangspunkt i de scenarier og scenarieværktøjer, der er udviklet i forbindelse med teknologirådsprojektet ”Det fremtidige danske energisystem”.

Modellerne, der er anvendt til analyserne, er offentligt tilgængelige og kan fås ved henvendelse til Ea Energianalyse eller Risø DTU. Analyserne er udarbejdet ved hjælp af modelværktøjet STREAM.

Projektet blev udført i samarbejde med Risø DTU for Miljøstyrelsen og senest Energistyrelsen fra efterår 2006 til februar 2008.

Forordet til rapporten lyder som følger:

In the autumn of 2006 and the spring of 2007, Ea Energy Analyses and Risø DTU
developed a number of greenhouse gas emissions reduction scenarios for Denmark for
2020 and 2050 for the Danish Environmental Protection Agency (DEPA).

During the autumn of 2007 and January-February 2008 the scenarios have been
revised, primarily in order to coordinate the assumptions of the reference projections
for 2020 with the Danish Energy Authority. These adjustments have been made in a
close collaboration with DEPA and the Danish Energy Authority.

The work was carried out by the following team:
– Kenneth Karlsson, Risø DTU
– Kaj Jørgensen, Risø DTU
– Jesper Werling, Ea Energy Analyses
– Helge Ørsted Pedersen, Ea Energy Analyses
– Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energy Analyses

The work has been followed by a project steering group with representatives from
Danish Environmental Protection Agency, Danish Energy Authority and Danish
Ministry of Finance.

The consultancy report is made by Ea Energy Analyses and Risø DTU, which are the
only responsible for possible errors and omissions and for the method, analysis,
assessments and conclusions in the report.

Energistyrelsen, The Danish Energy Authority har siden skiftet navn til The Danish Energy Agency