Scenarier for det danske energisystem i 2020 og 2050

Andre modeller: Sisyfos og Stream | september 2007 - februar 2009

Rapporten handler om, hvilke teknologier og teknologimix der kan anvendes i det danske energisystem (inkl. transportsektoren) for at nå fremtidige reduktionsmål for drivhusgasser på 30-40 pct. i 2020 og 60-80 pct. i 2050 på en omkostningseffektiv måde.

Analyserne i rapporten tager bl.a. udgangspunkt i de scenarier og scenarieværktøjer, der er udviklet i forbindelse med teknologirådsprojektet ”Det fremtidige danske energisystem”.

Modellerne, der er anvendt til analyserne, er offentligt tilgængelige og kan fås ved henvendelse til Ea Energianalyse eller Risø DTU. Analyserne er udarbejdet ved hjælp af modelværktøjet STREAM.

Projektet blev udført i samarbejde med Risø DTU for Miljøstyrelsen og senest Energistyrelsen fra efterår 2006 til februar 2008.