Det fremtidige danske energisystem

Andre modeller: Sisyfos og Stream | februar 2005 - september 2007

Teknologirådet iværksatte i 2003 to energiprojekter: “Energiteknologi som vækstområde” og “Når den billige olie slipper op”. Resultaterne fra begge projekter indikerer en efterspørgsel efter mere langsigtede bud på en dansk energifremtid med fokus på teknologiudvikling og balance mellem forsyningssikkerhed, miljø og økonomi.

På den baggrund igangsatte Teknologirådet i 2004 projektet “Det fremtidige danske energisystem”. Projektets formål har været en alsidig og bred debat om, hvilken dansk energifremtid vi ønsker, og i denne debat har både det politiske beslutningsniveau og energisektorens aktører og interessenter deltaget.

Konklusioner

Projektets scenarie for 2025 viser, at det ved hjælp af en kombination af energibesparelser, kraftvarme, vindkraft og elbiler/hybridbiler samt biobrændsler er muligt at reducere det danske CO2-udslip i 2025 med 50 pct. i forhold til 1990 og olieforbruget med 50 pct. i forhold til 2003.

Fire offentlige høringer

Centralt i projektet har været fire offentlige høringer, hvor et fremtidspanel af politikere og eksperter i fællesskab diskuterer scenarier og handlemuligheder inden for et givent tema.

Fokus på virkemidler og inddragelse af interessenter og politikere

I perioden frem til projektets afslutning i september 2007 har der været fokus på virkemidler og på at inddrage en bredere gruppe af interessenter og politikere til at vurdere, hvordan målsætningerne for fremtidens energisystem kan formuleres og opfyldes. Herudover har indsatsen også været rettet mod blandt andet konsolidering af de anvendte modeller og robusthedstjek af scenarierne. Helge Ørsted Pedersen har deltaget i projektets styregruppe. Jesper Werling og Anders Kofoed-Wiuff har deltaget i projektets arbejdsgruppe, som har regnet på og vurderet effekten af at anvende forskellige virkemidler eller opstille forskellige målsætninger for energisektoren.

Projektet blev afsluttet den 17. september 2007 på en konference i Folketinget.

Modelværktøjet STREAM

Modelværktøjet STREAM blev udviklet i forbindelse med projektet og anvendt til at gennemføre analyserne.