Systemtilstrækkelighed i Litauen

Andre modeller: Sisyfos og Stream | maj 2013 - april 2014

Ea Energianalyse har udarbejdet en undersøgelse af tilstrækkelighed og pålidelighed i det litauiske elsystem med henblik på at klarlægge om der er tilstrækkelige muligheder for elforsyning til at møde efterspørgslen.

Der er lavet et eftersyn af systemets tilstrækkelighed i 2012, som sammenholdes med overvejelser om hvordan de forventede udviklinger i det litauiske elsystem påvirker systemtilstrækkeligheden i fremtiden.

I forlængelse heraf er en model blevet udviklet, som giver NCCPE mulighed for at udføre årlige vurderinger af det litauiske elsystem fremover. Den model er baseret på SISYFOS (udviklet af Energistyrelsen), og undersøgelsen er udført ved brug af Balmorel og SISYFOS.

Ea Energianalyse har i samarbejdet med Ekotermija udført undersøgelsen for den litauiske nationale kontrolkommission for priser og energi (the Lithuanian National Control Commission for Prices and Energy NCCPE / VKEKK)