Videreudvikling af SisyfosR

Andre modeller: Sisyfos og Stream | maj 2018 - december 2019

Energistyrelsen har udviklet værktøjet Sisyfos til analyse af elforsyningssikkerheden i Danmark. Sisyfos simulerer et udfaldsrum for elproduktionskapaciteten og transmissionsnettets kapacitet til at vurdere risikoen for effektmangel. Modellen tager hensyn til variation i elforbrug, vind- og solproduktion. Sisyfos simulerer udfald af kraftværker og transmissionsledninger. SisyfosR modellen har været anvendt til at vurdere elforsyningssikkerheden både i Litauen, Sydafrika og Danmark.

Udvikling af værktøj og løbende support

Ea Energianalyse har et samarbejde med Energistyrelsen om at dele og videreudvikle Sisyfos. Dette har bl.a. omfattet en omskrivning af modellen fra Visual Basic til R, som har forbedret hastigheden af modellen betragteligt. Desuden bistår Ea Energianalyse Energistyrelsen med support i forbindelse med brugen af modellen.