Analyse af elforsyningssikkerhed i Østdanmark

Andre modeller: Sisyfos og Stream | marts 2018 - maj 2018

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse, hvordan forsyningssikkerheden i Østdanmark kan forventes at udvikle sig frem mod 2030.

Analyserne blev gennemført ved hjælp af Monte Carlo simulering med modellen SisyfosR, og beregningerne omfattede det samlede nordvesteuropæiske energisystem. Den potentielle effektmangel blev målt vha. indikatorerne ENS (Energy Not Served) og LOLE (Loss of load Expectation