Analyse af elforsyningssikkerhed i Østdanmark

Andre modeller: Sisyfos og Stream | marts 2018 - maj 2018

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse, hvordan forsyningssikkerheden i Østdanmark kan forventes at udvikle sig frem mod 2030.

Analyserne blev gennemført ved hjælp af Monte Carlo simulering med modellen SisyfosR, og beregningerne omfattede det samlede nordvesteuropæiske energisystem. Den potentielle effektmangel blev målt vha. indikatorerne ENS (Energy Not Served) og LOLE (Loss of load Expectation

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen