Estlands langsigtede energiscenarier 2030 og 2050

Andre modeller: Sisyfos og Stream | december 2012 - august 2013

Estland er i gang med at forny deres langsigtede energistrategi (ENMAK). Ea Energianalyse har assisteret Elering – den estiske systemoperatør – i at identificere og levere kvantitative analyser af langsigtede energiscenarier for Estland i en Nordisk-Baltisk og paneuropæisk kontekst.

Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med syv ekspertgrupper, der hver repræsenterede forskellige felter af ekspertise, nemlig energiforbrug, energibærere, opvarmning og køling, energiproduktionsscenarier, forsyningssikkerhed, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser samt forsknings- og udviklingsaspekter.

Scenariernes konsekvensanalyser er modelleret vha. værktøjerne Balmorel og Stream. Dette omfattede identifikation og kvantificering af de større eksterne faktorer, der påvirker den estiske energisektor, såvel som kvantitative vurderinger af de tekniske og kommercielle konsekvenser af scenarierne, inklusive forsyningssikkerhed.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen