Estlands langsigtede energiscenarier 2030 og 2050

Andre modeller: Sisyfos og Stream | december 2012 - august 2013

Estland fornyede deres langsigtede energistrategi (ENMAK) og Ea Energianalyse assisterede Elering – den estiske systemoperatør – i at identificere og levere kvantitative analyser af langsigtede energiscenarier for Estland i en Nordisk-Baltisk og paneuropæisk kontekst.

Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med syv ekspertgrupper, der hver repræsenterede forskellige felter af ekspertise, nemlig energiforbrug, energibærere, opvarmning og køling, energiproduktionsscenarier, forsyningssikkerhed, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser samt forsknings- og udviklingsaspekter.

Scenariernes konsekvensanalyser blev modelleret vha. værktøjerne Balmorel og Stream. Dette omfattede identifikation og kvantificering af de større eksterne faktorer, der påvirker den estiske energisektor, såvel som kvantitative vurderinger af de tekniske og kommercielle konsekvenser af scenarierne, inklusive forsyningssikkerhed.